Aktualności

PWN partnerem Sanford Harmony

Wiosną 2019 roku PWN Wydawnictwo Szkolne zostało wyłącznym partnerem programu Sanford Harmony, wspierającego rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Pomysłodawcą programu jest amerykański przedsiębiorca i filantrop T. Denny Sanford, którego misją jest pomoc w tworzeniu lepszego jutra dla dzieci i młodzieży. Program został stworzony i opracowany na Arizona State University. Jego dystrybucję na terenie Stanów Zjednoczonych rozpoczęto w 2014 roku. Od tego momentu pracę z programem podjęło ponad milion dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Program Sanford Harmony:

  • zapewnia prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,
  • wspiera proces budowania wspólnoty,
  • pomaga w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami,
  • rozwija umiejętności komunikacyjne,
  • uczy okazywania empatii i szacunku,
  • pomaga rozwiązywać problemy i konflikty,
  • sprawia, że dzieci chętniej chodzą do przedszkola/szkoły.

Praca z programem polega na regularnych zajęciach, opartych na ciekawych historyjkach, rozmowach i zabawach w grupie z nauczycielem oraz w parach z rówieśnikami. W codziennych przygodach dzieciom towarzyszy Zi — sympatyczny ufoludek i główny bohater programu, który chce zaprzyjaźnić się z dziećmi i poznawać wspólnie z nimi Ziemię. 

W ramach programu nauczyciele otrzymują bezpłatne zestawy materiałów dydaktycznych, gotowe scenariusze zajęć, szkolenia online z metodykiem oraz certyfikat.

Za dystrybucję programu do zainteresowanych placówek przedszkolnych odpowiadają Konsultanci Oświatowi PWN Wydawnictwa Szkolnego.

Udział w programie oraz dostęp do materiałów jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji na temat programu na stronie: www.sanfordharmony.pwn.pl

Konkurs na Mądrą Książkę Roku

Uniwersytet Jagielloński wraz z Fundacją Popularyzacji Nauki im. Euklidesa już po raz czwarty zorganizował konkurs na Mądrą Książkę Roku. W tym roku, co nas bardzo cieszy, do nagrody zostały nominowane aż dwie publikacje Wydawnictwa Naukowego PWN!

 

A oto one:

  • Mitologia współczesna” autorstwa Marcina Napiórkowskiego – książka poświęcona jest analizie współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych za pomocą klasycznych teorii mitu. Zestawienie takie ujawnia w dobrze nam znanej, codziennej rzeczywistości kulturowej pokłady logiki całkiem odmiennej od „zdrowego rozsądku”, jaki na co dzień przypisujemy kulturze Zachodu i pozwala w nowym świetle pokazać fenomeny, które wydają się dobrze już przez naukę rozpracowane i pozbawione tajemniczości.

 

  • The manga guide. Biologia molekularna” autorstwa Masaharu Takemura - to kompilacja graficznych prac najważniejszych japońskich artystów zajmujących się mangą i wiedzy specjalistów z najbardziej prestiżowych uczelni. Wraz z Ami i Rin, bohaterkami książki, dowiesz się wszystkiego o: organellach i białkach w komórkach oraz o tym jak wspierają one funkcje komórkowe; procesach transkrypcji i translacji oraz rolach genów w procesie syntezy białka; elementach, które tworzą nasz kod genetyczny, takich jak nukleotydy, kodony, introny i egzony; procesach replikacji DNA, mitozie i cytokinezie; technologiach genetycznych, jak transdukcja i klonowanie oraz roli biologii molekularnej w medycynie.

 

Pełna lista nominowanych: http://madraksiazkaroku.pl/nominacje/

Innowacyjne Terapie w Onkologii

Konferencja Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Jakie zmiany nastąpiły ostatnio w prowadzeniu nowoczesnych terapii onkologicznych? Jak można wykorzystać mechanizmy naprawy DNA jako potencjalne cele leków przeciwnowotworowych? Jakie wyzywania niesie za sobą leczenie poszczególnych lokalizacji zmian przerzutowych? Te i inne zagadnienia poruszone zostaną przez wybitnych ekspertów podczas konferencji Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego „Innowacyjne Terapie w Onkologii”, która odbędzie się 15 kwietnia w Warszawie, a której Partnerem Organizacyjnym jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie i Instytut PWN.

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami ogromnego postępu w medycynie, a wyniki wciąż publikowanych badań klinicznych obligują lekarzy zajmujących się chorobami nowotworowymi do weryfikowania zasad postępowania z pacjentami. Z innowacyjnymi terapiami w onkologii wiąże się szczególnie nadzieja na zwiększenie skuteczności leczenia antynowotworowego i wydłużenia długości życia u pacjentów.

Najnowsze osiągnięcia i postępy w tej dziedzinie oraz wyniki badań klinicznych uczestnikom zebranym na II edycji konferencji „Innowacyjne terapie w onkologii” przybliżą: prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno, Kierownik Naukowy Konferencji, oraz prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, prof. nadzw. dr hab. n. med. Sergiusz Markowicz, prof. nadzw. dr hab. n.med. Anna Niwińska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Sarnowska, prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski oraz grono wybitnych ekspertów Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Skuteczne leczenie choroby nowotworowej wymaga od prowadzących terapię ogromnej wiedzy, także tej dotyczącej biologii nowotworu. - mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno. - Nasza wiedza bardzo szybko narasta w ostatnich czasach, co jest niewątpliwie powodem do zadowolenia, ale także troski, by wszystkie informacje były szeroko dostępne dla specjalistów zajmujących się terapią chorych na nowotwory złośliwe. Konieczność wymiany wiedzy i doświadczenia jest powodem zorganizowania w Warszawie cyklicznej konferencji Innowacyjne Terapie w Onkologii.

Partnerem organizacyjnym konferencji jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie i Instytut PWN, organizator wielu wydarzeń z zakresu tematyki onkologicznej, m.in. – Akademii Czerniaka, Akademii Raka Piersi, Akademii Raka Płuca, Akademii Raka Jelita Grubego, Akademia Onkologii Urologicznej.

Termin: 

15 kwietnia 2019

Miejsce:
Golden Floor Tower
Chłodna 51, Warszawa

Informacje na temat konferencji i rejestracja:
www.instytutpwn.pl/pto/

Nagroda Magazynu Literackiego KSIĄŻKI

Decyzją redakcji „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” nasza publikacja „Świnie w kinie? Film w okupowanej Polsce” otrzymała nagrodę Książka Miesiąca Grudnia 2018, w kategorii literatura faktu.

 

Zespół redakcyjny Magazynu przyznaje nagrody na podstawie oceny wartości poznawczych, literackich czy artystycznych. Książka Krzysztofa Trojanowskiego wypełnia lukę w polskiej literaturze poświęconej tematowi kina w okupowanej Polsce. Publikacja ma charakter pionierski, a jej celem jest konfrontacja ze stereotypami, jak powszechne przekonanie o pustych kinach czy wyłącznie niskim poziomie artystycznym wyświetlanych filmów.


Nagrody zostały przyznane po raz siedemnasty. Uroczysta gala odbyła się 23 stycznia 2019 r. w Bibliotece Narodowej przy pl. Krasińskich w Warszawie.

Więcej informacji oraz pełna lista laureatów pod adresem:

wydawca.com.pl/index.php?s=info&kat=1&dzial=77&poddzial=0&id=9724

Rada Programowa „Trampolina”

Rada Programowa „Trampolina” to spotkanie ekspertów PWN, autorów pakietów publikacji dla przedszkoli Trampolina i Trampolina. Hop, do góry! oraz specjalistów wychowania przedszkolnego. Pierwsza edycja została zorganizowana przez PWN Wydawnictwo Szkolne 10 grudnia 2018 r., a jej temat brzmiał „T – jak twórczość. Kreatywność – talent czy umiejętność? Jak wzmacniać twórczy potencjał dziecka? Do czego potrzebna jest twórczość w XXI wieku?”

Wśród rozmówców znaleźli się: Iwona Brylińska, Magdalena Chlebowska, Danuta Chrzanowska, Piotr Kaja, Magdalena Kosecka, Katarzyna Kozłowska, Ewelina Łazarowicz, Magdalena Oleksy-Zborowska, Anna Pryszczepko-Kosińska i Katarzyna Wojtas. Rozmowę poprowadziła Magdalena Kordaszewska, dziennikarka i redaktor naczelna portali dla rodziców.


Celem Rady Programowej jest integracja ekspertów i twórców tak, aby dzięki ich wspólnej pracy powstawały jak najlepsze i najbardziej wszechstronne materiały dla nauczycieli. Pakiety przedszkolne PWN tworzone są przez ludzi pełnych pasji i kreatywności. Przede wszystkim jest to jednak zespół z olbrzymim doświadczeniem w pracy z przedszkolakami. Metoda nauczania „Trampolina” właśnie dzięki tak różnorodnemu gronu swoich twórców jest bardzo wszechstronna: każda litera jej nazwy nawiązuje do innego aspektu rozwoju dzieci:


T – twórczość i kreatywność
R – rozwój emocjonalny i społeczny
A – angielski dla najmłodszych
M – muzyka i rytmika
P – przedsiębiorczość i samodzielność
O – odkrywanie siebie i świata
L – logiczne i matematyczne myślenie
I – indywidualne podejście
N – nauczanie wielozmysłowe
A – aktywność i sprawność manualna

Wszyscy uczestnicy Rady zawodowo zajmują się różnymi aspektami pracy z dziećmi, zatem wnieśli do dyskusji różne punkty widzenia na temat talentu i kreatywności najmłodszych. Podczas spotkania padło bardzo wiele pomysłów na sposoby rozwijania potencjału drzemiącego w przedszkolakach.


Wnioski Rady Programowej „Trampolina”:


1. Inspirujemy do poznawania przyrody w sposób aktywny i bezpośredni.
2. Zachęcamy do „zanurzenia się” w muzyce, piosenkach, śpiewankach.
3. Stwarzamy nowe sytuacje edukacyjne – sprawiamy radość dzieciom.
4. Podajemy liczne, ciekawe pomysły, które w różnych grupach mogą dać inne efekty.
5. Wspomagamy kompetencje społeczne i dojrzałość emocjonalną.
6. Propagujemy metody oparte na współpracy dzieci, rodziców i nauczycieli.
7. Lubimy zadziwiać dzieci i inspirować nauczycieli.
8. Pozwalamy dzieciom samodzielnie odkrywać świat – stawiamy pytania, szukamy wyzwań, tworzymy warunki dla dziecięcej kreatywności.
9. Towarzyszymy dzieciom w rozwoju.
10. Dbamy o całościowy rozwój dziecka – ten przy stoliku i ten na dywanie. 