ZASADY OCHRONY Prywatności

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. jest świadome faktu, że w czasie korzystania z serwisu www.pwn.pl (dalej „Serwis”) ochrona sfery prywatnej jest dla Państwa niezwykle istotna. Dążąc nieustannie do zapewniania jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy Państwu zagwarantować, że chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).

Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności opisują zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookie lub innych podobnych technologii.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-015-22-35, kapitał zakładowy/ kapitał wpłacony 4.250.606,00 zł, (dalej „My”, „Administrator” albo „Spółka”).

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych lub skorzystania ze swoich praw opisanych w pkt 7 poniżej, prosimy o kontakt na adres email iod@pwn.pl albo pod adres naszej siedziby wskazany powyżej z dopiskiem „IOD”.

3. Czy w Spółce powołano Inspektora Ochrony Danych?

W Spółce powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, pisząc na adres iod@pwn.pl lub listownie pod adres naszej siedziby z dopiskiem „IOD”.

 

4. Jakie dane zbieramy w związku z korzystaniem z Serwisu?

W związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu zbieramy wyłącznie informacje o aktywności w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.

 

Więcej na temat zbierania przez nas plików cookies znajdą Państwo [tutaj].

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu:

 

  • monitorowania Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników w Serwisie;
  • zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania i eliminowania nadużyć;
  • prowadzenia badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert oraz udoskonalenia naszych usług;   

co stanowi uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Pod warunkiem wyrażenia dobrowolnej zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu marketingu własnego polegającego na profilowaniu, w szczególności prezentowania reklamy behawioralnej, wyświetlania użytkownikom treści marketingowych w Serwisie lub kierowania do oznaczonych użytkowników powiadomień o interesujących ofertach. W wyniku profilowania nie są podejmowanie w sposób zautomatyzowany istotne decyzje dotyczące użytkownika.

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Przetwarzanie danych w celu monitorowania Państwa aktywności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia badań i analiz jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezbieranie danych w tych celach może uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych pozostawionych przez Państwa w ramach korzystania z Serwisu, w tym zapisywanych w plikach cookies, Państwa dane nie będą przetwarzane w tym celu.

7. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw należy się kontaktować z nami na adres podany w pkt 2 powyżej.

Mogą Państwo także wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, integratorom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przetwarzanie danych w celu monitorowania Państwa aktywności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia badań i analiz będzie odbywać się do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia przez Państwa korzystania z Serwisu.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

Mogą Państwo także dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Więcej informacji na temat opcji dostępnych w poszczególnych przeglądarkach znajduje się w  . Usunięcie plików cookie będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu.

11. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W związku z korzystaniem z Google Analytics do celu śledzenia statystyki Serwisu, jeżeli wyraziłeś zgodę na zbieranie plików cookies twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Google LLC posiada także certyfikat Privacy Shield.

12. Jak gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych?

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje także wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

13. Jak często zmieniamy niniejszy dokument?

Zasady Ochrony Prywatności są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Aktualna wersja dokumentu została przyjęta i obowiązuje od dnia 3 grudnia 2018 r.